Trinac

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią jedną z podstawowych wartości TRINAC Polska.

Przyjęte przez nas procedury bezpieczeństwa, a także stałe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa i przestrzegania norm pozwalają nam skutecznie eliminować lub ograniczać potencjalne zagrożenia.

Na bieżąco weryfikujemy i dostosowujemy nasze wewnętrzne przepisy BHP do obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie.

Polityka prywatności     TRINAC GmbH

Copyright © 2020 TRINAC Polska